Karteczki rzadzą! – występ improwizowany

improwizacja teatr

Wzięliśmy sobie do serca tę rozkminę i postanowiliśmy stworzyć dla Was wieczór, gdzie wszystkie sceny będą grane z udziałem improwizatorów wyciągających w z kieszeni karteczki w momentach kluczowych dla sceny

Przez jeden wieczór poczujesz, jak to jest mieć receptę na życie, która odwraca sens wszystkiego, albo odwrotnie – powiększa do absurdalnych rozmiarów to, co już się w scenie dzieje.

Autorami tekstów na karteczkach będziecie Wy, nasza kochana publiczność. Zapraszamy do wcześniejszego przyjścia i napisania tekstów, które zostaną użyte w improwizowanych scenach.

A, najważniejsze – każda/y z Was może zagrać na scenie 🙂

Występ darmowy.

https://web.facebook.com/events/103934150419321/